Veldedighet

Veldedighet

Edrington og The Robertson Trust

Edrington sin eierstruktur er bransjeunik. Selskapets sin hovedaksjonær er stiftelsen The Robertson Trust, som ble etablert i 1961 av de tre søstrene Robertson – som donerte deres aksjer i selskapet bygget opp av deres bestefar.

Elspeth, Agnes og Ethel Robertson ønsket å forsikre seg om at familiens forretninger skulle holde seg virksomme og uavhengige, og ikke minst at det fortsatt skulle bidra med støtte til veldedige organisasjoner.

The Robertson Trust bruker sitt utbytte fra Edrington til å fremme livskvalitet og bidra til at både enkeltpersoner og lokalsamfunn kan utvikle seg i Skottland. The Robertson Trust er Skottlands største uavhengige stiftelse.

For å få vite mer om de tre søstrene Robertson og fondet deres, besøk The Robertson Trust sin hjemmeside.

Støtter også i Norden

Internt i Edrington sitt internasjonale nettverk, er det et program som ønsker å bringe Robertson søstrene sine ideer og generøsitet til live rundt om i verden. Prosjektet Giving More Nordics er en del av Edrington sitt internasjonale prosjekt, hvor 1% av overskuddet før skatt doneres til veldedige organisasjoner valgt av de ansatte.

I 2016/17 ble det på verdensbasis delt ut nesten 17 millioner kroner, og over 300.000 av disse gikk til veldedige organisasjoner i de nordiske landene. Siden prosjektet Giving More International ble lansert i 2012/13, så har veldedige organisasjoner i Norden mottatt donasjoner på over 15 millioner kroner.

Edrington sine ansatte i Norden oppfordres til å delta i Giving More prosjektet på ulike måter. De ansatte kan delta i fundraising, frivillighetsarbeid eller nominere veldedige organisasjoner til å motta donasjoner. Veldedig fundraising fra de ansatte, støttes både av The Robertson Trust og Edrington – slik at £1 til veldedighet blir til £3. Frivillig arbeid gir £10 per time som den ansatte gir til frivilligheten.